Beques

Balloons over Igualada

Hi ha dos tipus de beques diferents: beques completes i beques parcials.

  • BECA COMPLETA - ESTUDIANTS CATALANS, ESTAT ESPANYOL I INTERNACIONALS - Beca que cobreix la totalitat de les taxes de matrícula, més el viatge a Catalunya, i allotjament gratuït i despeses de vida.
  • BECA PARCIAL - ESTUDIANTS CATALANS, ESTAT ESPANYOL I INTERNACIONALS -la taxa de matrícula està coberta per la beca, però no les despeses de vida.

També hi ha l'opció, si sol·liciteu abans de mitjans de maig que la SPGS i la UdL ofereixen a les famílies d'acollida (possibilitat d'allotjament gratuït). L’estudiant ha de pagar la part restant.

Ei!

Necessites més informació?

academicadvisor@igualadaschoolofpeace.cat
T.+34 611 053 797