CURS D’ESTIU

 

 

La pau i el món, avui

Comprendre el món global és una de les dinàmiques essencials de la vida contemporània. Actualment, conflictes com el de Síria o l’Iraq ens asseguren que a l’actualitat, paraules com conflicte armat, crisi humanitària, refugiats, genocidi, violència o violacions són paraules que apareixen i reapareixen a les capçaleres dels diaris. Com a resposta, aquest curs d’especialització, entre els estudis globals i els conflictes, analitza i posa al dia la pau al món amb primeres figures internacionals del món acadèmic actual.

Emmarcats en una anàlisi global, aquest curs mira la pau com una cosa conjunta, una perspectiva pionera, innovadora i única al nostre país. El curs va dirigit a estudiants de grau, màster i llicenciats de totes les edats, i és ple d’experts de reconegut prestigi internacional i amb experiències d’anys de treball de camp, punts de vista i pensaments plens d’idees desafiants (Cynthia Enloe – Clark U, Oliver Richmond – Manchester U, Ferran Requejo – UPF, Arcadi Oliveres – UAB, Josep Maria Soler Sabater – UAB, Olivier Poquillon – COMECE, entre molts d’altres). Portar el millor del món, a casa nostra, preparant-nos com a ciutadans per l’avenç integral del desenvolupament humà és la base de l’esperit d’aquest curs i de l’Escola de Pau i Estudis Globals del Campus Universitari d’Igualada – Universitat de Lleida (Igualada School of Peace and Global Studies). 

Aquest curs parla de pau des d'una perspectiva internacional i pretén posar al dia els professionals en aquesta temàtica i aquells estudiants que tinguin interès en la disciplina crítica dels estudis per la pau. Va dirigit a estudiants de Grau, Màster, i Llicenciats, i a persones que treballen en ONGs, cossos diplomàtics, organismes internacionals (OSCE, UN, EU, etc.).

El curs ha estat dissenyat per incloure cada matí:

- Dues hores de Pau i Conflicte

- Dues hores d'Estudis Globals

A les tardes s’impartiran tallers relacionats amb les conferències del matí.

 

MODALITATS

Aquest curs permet l'assistència i matrícula en quatre modalitats diverses amb preus i reconeixements diferents. 

Modalitat 1 La matrícula inclou el curs complert (del 19 de Juny al 14 de Juliol). El curs inclou l'assistència a totes les classes, L'excursió a la guerra a Corbera d'Ebre, certificat d'estudis especialitzats en Pau i Estudis Globals per la Universitat de Lleida, nominal per a cada candidat, i amb 7 crèdits ECTS. Preu: 550 EUR.

Modalitat 2 La matrícula inclou l'assistència a 45 hores lectives, compostes per seccions complertes, del mateix tema/mateix professor  (del 19 de Juny al 14 de Juliol). El curs pot incloure l'excursió a la guerra a Corbera d'Ebre si se segueixen les dues seccions que l’acompanyen sobre la Guerra Civil a Catalunya (en altres casos caldrà consultar aforament), certificat d'estudis especialitzats en Pau i Estudis Globals per la Universitat de Lleida nominal pera cada candidat, i amb 5 crèdits ECTS. Preu: 330 EUR. 

Modalitat 3 Aquest és el preu de l’entrada lliure al públic per a sessió de classe. Preu: 6 EUR/hora i mitja. 

 

CALENDARI: